9.4.3 Hodnocení ex post

08.03.2009:

V souladu s článkem 43 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 zodpovídá za hodnocení Evropská komise ve spolupráci s Českou republikou a Řídícím orgánem.

Řídící orgán zadá hodnocení ex - post nezávislému hodnotiteli. Hodnocení bude ukončeno nejpozději do tří let po konci programovacího období.

Následné hodnocení bude obsahovat informace o využití prostředků,
o účinnosti a efektivitě programu a jeho celkovém dopadu. Navrhne rovněž závěry pro politiku ekonomické a sociální koheze a bude se zabývat faktory přispívajícími k úspěchu nebo neúspěchu realizace, dosaženými cíli a výsledky, včetně posouzení jejich udržitelnosti.