9.5. Finanční řízení

06.02.2009:
Metodika finančních toků a finančních kontrol strukturálních fondů se zabývá problematikou příjmu prostředků ze strukturálních fondů, zásadami finančního řízení, finančními toky mezi platebními orgány a konečným příjemcem, systémem zúčtování a kontrol. Byla projednána vládou České republiky, která k dokumentu přijala usnesení č. 822/2002.