9.6.2 Vnitřní řídící a kontrolní systém OP

06.02.2009:

Platební orgán, platební jednotka a Řídící orgán vybudují řídící a kontrolní systémy (řídící kontrola podle § 25 až 27 Zákona č. 320/2001 Sb.), který bude schopný identifikovat administrativní, systémové a úmyslné chyby a bude předcházet jejich výskytu.

Vnitřní kontrolní systém OP Zemědělství bude dbát na následující obecné požadavky:

  • na každé úrovni řízení bude připraven manuál ve formě řízené dokumentace, která bude obsahovat detailní psané pracovní postupy prováděných činností,
  • řádné fungování vnitřních řídících a kontrolních mechanizmů bude předmětem auditu.