9.6.5 Kontrola prováděná NKÚ

06.02.2009:

Nejvyšší kontrolní úřad je oprávněn provádět nezávislé kontrolní činnosti
v souladu s ustanoveními zákona č.166/1993 Sb., o NKÚ.