9.7.3 Úkoly monitorovacího výboru

06.02.2009:

Národní monitorovací výbor pro OP Zemědělství zajistí přiměřeným způsobem informování o své práci a bude rovněž informovat o pokroku dosaženém v provádění pomoci v oblastech, za něž nese zodpovědnost (rozhodování ve smyslu článku 35 nařízení Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. června 1999.