Pravidla pro žadatele

05.02.2009: Pravidla pro žadatele z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Pravidla pro žadatele obsahují obecnou část, specifickou část a přílohy. Plné znění naleznete v sekci Vše pro žadatele     na internetových stránkách Ministerstva zemědělství.