Události

 
Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 11

5. února 2009: Ministr zemědělství Jan Mládek vyhlašuje desáté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

5. února 2009: Ministerstvo zemědělství vychází vstříc podnětům ze strany odborné veřejnosti a posouvá termíny pro předkládání žádostí o podporu. Tento posun umožní žadatelům lépe zpracovat a předložit své projekty.

5. února 2009: Výroční zpráva byla schválena Monitorovacím výborem OP Zemědělství na 4. zasedání dne 14. června 2005 a byla odeslána Evropské komisi dne 17. června 2005.

5. února 2009: Ministr zemědělství Petr Zgarba vyhlásil dne 19. července 2005 šesté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 9. do 26. srpna 2005 do 12 hodin ...

5. února 2009: Dne 4. května 2004 podepsal ministr zemědělství Ing. Jaroslav Palas "Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční ...

5. února 2009: Ministr zemědělství Jaroslav Palas vyzývá k předkládání projektů do Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

5. února 2009: Dne 25. června 2004 bylo ukončeno první kolo příjmu žádostí pro Operační program Zemědělství. Toto kolo, které bylo zahájeno 31. května 2004, se týkalo pouze dvou podopatření: podopatření 1.1.1 Investice do ...

5. února 2009: Evropská komise dne 8. července 2004 oznámila Ministerstvu zemědělství, že ke dni 2. července 2004 byla oficiálně schválena konečná verze Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. OP RVMZ byl již ...

5. února 2009: Ve druhém kole přijímání žádostí o podporu z OP Zemědělství, které bude probíhat od 19. července do 31. srpna 2004, nebudou přijímány žádné projekty pro podopatření 2.1.1 Pozemkové úpravy.

5. února 2009: Dne 9. července 2004 schválili členové Monitorovacího výboru OP Zemědělství následující témata vzdělávání pro opatření 2.2 Odborné vzdělávání pro rok 2004.

Zobrazuji články 1 až 10 z celkem 11

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven