Desáté kolo příjmu žádostí o podporu z OP Zemědělství

05.02.2009: Ministr zemědělství Jan Mládek vyhlašuje desáté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Žadatelé mohou předkládat své žádosti v následujících termínech na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.

Termíny

Termíny desátého kolo (třetí kolo roku 2006): 15. 5. 2006 - 2. 6. 2006, 12 hodin.

Opatření

  • podopatření 1.1.1. Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícícím zemědělcům, investiční záměr:

f) Investice do rekonstrukce / výstavby skladovacích kapacit pro obiloviny a olejniny; investice do technologií posklizňových úprav, hodnocení kvality a skladování obilovin a olejnin

  • opatření 2.3. Rybářství
Pravidla pro žadatele jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stánkách Ministerstva zemědělství     (ve složce Dotace a programy / Operační program Zemědělství / Vše pro žadatele).

Tomáš Loskot
tiskový mluvčí MZe

Praha, 4. 4. 2006