Dokončen proces oficiálního schvalování OP Zemědělství

05.02.2009: Evropská komise dne 8. července 2004 oznámila Ministerstvu zemědělství, že ke dni 2. července 2004 byla oficiálně schválena konečná verze Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství. OP RVMZ byl již předběžně schválen dopisem evropského komisaře pro zemědělství F. Fischlera dne 14. dubna 2004.

Historie přípravy OP RVMZ

Operační program Zemědělství byl připravován od roku 1999 a první pracovní verze byla Evropské komisi předložena v červnu 2001. Návrh Operačního programu Zemědělství byl schválen vládou České republiky dne 22. ledna 2003 a poté dne 4. března 2003 předložen Evropské komisi. Od října do listopadu 2003 proběhla tři kola technických konzultací mezi zástupci Ministerstva zemědělství a Evropské komise, jejichž výsledkem byl upravený programový dokument. Konečná verze OP Zemědělství byla předložena Evropské komisi dne 3. března 2004 a dne 14. dubna 2004 podepsal komisař F. Fischler dopis s předběžným schválením předloženého dokumentu.

Proces oficiálního schvalování

Po 1. květnu 2004 zahájila Evropská komise proces oficiálního schvalování Operačního programu Zemědělství, který byl ukončen dne 2. července 2004. Operační program Zemědělství byl k tomuto datu schválen formou rozhodnutí Komise, které bude v nejbližších dnech zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.