Omezené přijímání žádostí ve 2. kole výzvy pro OP Zemědělství

05.02.2009: Ve druhém kole přijímání žádostí o podporu z OP Zemědělství, které bude probíhat od 19. července do 31. srpna 2004, nebudou přijímány žádné projekty pro podopatření 2.1.1 Pozemkové úpravy.

1. kolo výzvy

V rámci 1. kola, které probíhalo v době od 31. května do 25. června 2004, bylo na toto podopatření předloženo celkem 180 žádostí o podporu, což plně pokrývá prostředky, které byly pro toto podopatření na rok 2004 vyčleněny.