První kolo příjmu žádostí pro OP Zemědělství

05.02.2009: Dne 4. května 2004 podepsal ministr zemědělství Ing. Jaroslav Palas "Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování finanční pomoci na projekty Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství na období let 2004—2006".

Výzva pro opatření

V prvním kole budou přijímány žádosti o finanční pomoc pro podopatření 1.1.1 Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům, konkrétně na investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu, kde budou upřednostňovány rychlé projekty, a dále pro podopatření 2.1.1 Pozemkové úpravy.

Termín a místo podání

Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 31. května do 25. června 2004 (do 12 hodin) na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu     v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.

Smlouvy s vybranými žadateli budou uzavírány v průběhu třetího čtvrtletí roku 2004. Další kola příjmu žádostí budou vyhlášena ministrem zemědělství v následujícím termínu.


Odkazy