První kolo příjmu žádostí pro OP Zemědělství ukončeno

05.02.2009: Dne 25. června 2004 bylo ukončeno první kolo příjmu žádostí pro Operační program Zemědělství. Toto kolo, které bylo zahájeno 31. května 2004, se týkalo pouze dvou podopatření: podopatření 1.1.1 Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům, investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu a podopatření 2.1.1 Pozemkové úpravy.

Jak probíhalo první kolo

V prvním kole bylo přijato téměř 800 projektů, z toho na zemědělské stroje téměř 600 projektů a na pozemkové úpravy téměř 200 projektů. Přesné počty zaevidovaných projektů včetně finančních částek budou známy po ukončení administrativní kontroly předložených projektů.

První kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z OP Zemědělství ukázalo velký zájem zemědělské veřejnosti o účast v tomto programu. Dokazuje to množství předložených projektů. Téměř 600 předložených projektů na zemědělské stroje plně pokryje prostředky, které jsou pro ně na rok 2004 vyčleněny. Z tohoto důvodu již nebudou v druhém kole přijímány žádné projekty na podopatření 1.1.1 Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům, investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu.

V rámci prvního kola bude rozděleno přibližně 300 mil. Kč. Uzavírání smluv je předpokládáno ve třetím čtvrtletí 2004.