Šesté kolo pro příjem žádostí o podporu

05.02.2009: Ministr zemědělství Petr Zgarba vyhlásil dne 19. července 2005 šesté kolo příjmu žádostí o finanční pomoc z Operačního programu Zemědělství. Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 9. do 26. srpna 2005 do 12 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Termín

Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 9. do 26. srpna 2005 do 12 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.

Opatření/podopatření

V rámci tohoto kola příjmu žádostí budou přijímány projekty pro následující opatření, podopatření či investiční záměry:

 • Podopatření 1.1.1 Investice do zemědělského majetku a podpora mladým začínajícím zemědělcům, investiční záměr b) racionalizace a přestavba stávajících zařízení v chovu nosnic.
  Předpokládaný objem finanční podpory pro toto podopatření činí cca 54 mil. Kč z veřejných prostředků, tj. z fondů EU a národního rozpočtu.
 • Podopatření 2.1.2 Obnova potenciálu a zachování zemědělské krajiny
  Předpokládaný objem finanční podpory činí cca 60 mil. Kč z veřejných prostředků.
 • Opatření 2.3 Rybářství
  Předpokládaný objem podpory cca 130 mil. Kč z veřejných prostředků.
 • Podopatření 2.1.1 Pozemkové úpravy
  Příjem se žádostí vyhlašuje v termínu od 9. do 19. srpna 2005 do 12 hodin.
  Pro toto podopatření předpokládáme finanční podporu ve výši přibližně 440 mil. Kč z veřejných prostředků.

Pravidla pro žadatele

Aktualizované znění Pravidel pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství je k dispozici v elektronické podobě na internetové adrese ministerstva zemědělství     (v záložce Dotace a programy / Operační program Zemědělství / Vše pro žadatele nebo v záložce Dotace a programy / Operační program Zemědělství / LEADER+).

Kontakt

Kontakt na regionální odbory SZIF:

 • Praha - ředitel Ing. Zdeněk Procházka; Slezská 7, 120 56 Praha 2, Tel.: 227 010 460
 • České Budějovice - ředitel Ing. Jiří Chmel; Rudolfovská 80, 370 13 České Budějovice, Tel.: 387 693 321
 • Ústí n. Labem - ředitel Ing. Karel Sekáč; Masarykova 19/275, 400 03 Ústí nad Labem, Tel.: 475 651 151
 • Hradec Králové - ředitel Ing. Petr Buchal; Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové, Tel.: 495 070 301
 • Brno - ředitel Ing. Alois Jakl; Kotlářská 53, 602 00 Brno, Tel.: 541 428 012
 • Olomouc - ředitel Ing. Lubomír Faltýnek; Blanická 1, 772 00 Olomouc, Tel.: 585 526 511
 • Opava - ředitel Ing. Pavel Jaroš; Horní nám. 2, 746 57 Opava, Tel.: 553 696 135

Autor: Martin Severa, tiskový mluvčí MZE, severam@mze.cz