Témata vzdělávání pro opatření 2.2 Odborné vzdělávání

05.02.2009: Dne 9. července 2004 schválili členové Monitorovacího výboru OP Zemědělství následující témata vzdělávání pro opatření 2.2 Odborné vzdělávání pro rok 2004.

Témata pro opatření


 1. Optimalizace hospodaření zemědělského podniku.
 2. Diverzifikace výroby zemědělství.
 3. Zavádění nových technologií, zvláště technologií šetrných k životnímu prostředí při zpracování zemědělských produktů.
 4. Bezpečnost potravin a požadavky na jakost potravinářských výrobků, nové technologie, kontrola orgány státního dozoru.
 5. Marketing - inovace zemědělských a potravinářských výrobků, ochranné známky, schvalovací procesy dle podmínek EU, zásady propagace.
 6. Trvale udržitelné hospodaření v lesích.
 7. Transformace národní dotační politiky ČR v zemědělství do systému podpor EU.
 8. Obchodní mechanismy EU a podpora odbytu zemědělských výrobků.
 9. Nová legislativa EU v zemědělství.
 10. Efektivní využívání IT v oblasti zemědělské výroby.
 11. Problematika welfare a chovu hospodářských zvířat.
 12. Reforma společné zemědělské politiky.

Současně bylo schváleno i čerpání peněz mezi jednotlivými tematickými skupinami pro rok 2004:

Skupina

přidělená částka peněz (%)

Témata pro potravináře

16,5 %

Témata pro lesnictví

20 %

Témata pro zemědělství

63,5 %

 

Podrobné informace

Žadatelem v rámci opatření 2.2 Odborné vzdělávání je Ústav zemědělských a potravinářských informací. Kontinuální příjem projektů byl zahájen dne 19. července 2004.