Vyhlášení 2. výzvy k předkládání projektů do OP RVMZ

05.02.2009: Ministr zemědělství Jaroslav Palas vyzývá k předkládání projektů do Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství.

Informace o 2. výzvě

Vyhlášena dne: 10. června 2004
Zahájení příjmu projektů: 19. července 2004
Uzávěrka příjmu projektů: 31. srpna 2004, 12 hodin*
Uvolněná finanční částka: až 1,5 mld. Kč
Výzva pro opatření:

  • 1.1 Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků
  • 1.2 Zlepšení zpracování zemědělských výrobků a jejich marketing
  • 1.3 Lesní hospodářství
  • 2.1 Posílení přizpůsobivosti a rozvoje venkovských oblastí (kromě podopatření Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+)
  • 2.2 Odborné vzdělávání
  • 2.3 Rybářství
  • 3.1 Technická pomoc
     

*Uzávěrka se netýká opatření 2.2 a 3.1, které se budou předkládat celoročně.

Místa podání

Žadatelé mohou předkládat své žádosti na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.

Upřesnění pro opatření

Pro opatření 1.1 Investice do zemědělského majetku/zemědělských podniků, investiční záměr e) stroje pro zemědělskou výrobu a podopatření 2.1.1 pozemkové úpravy bude příjem projektů upřesněn po 25. červnu 2004, tedy po skončení 1. kola příjmu žádostí, a to s ohledem na případný zůstatek finančních prostředků po 1. kole a v závislosti na zájmu ze strany žadatelů.

Vyhlášení příjmu žádostí pro podopatření Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) předpokládáme v průběhu léta 2004 a předkládání projektů na podzim roku 2004.

Dnem 19. července 2004 vyhlašuje ministr zemědělství rovněž kontinuální příjem žádostí u opatření 2.2 Odborné vzdělávání a 3.1 Technická pomoc. Od tohoto data mohou žadatelé své projekty předkládat celoročně.

Podrobnosti

Podrobnosti týkající se jednotlivých opatření naleznete v Pravidlech pro žadatele o finanční pomoc z OP Zemědělství, která jsou v elektronické podobě k dispozici na internetových stránkách Ministerstva zemědělství     a v tištěné podobě na všech regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu a zemědělských agenturách.

Kontakt

Kontakt na regionální odbory SZIF

Praha ředitel Ing. Zdeněk Procházka Slezská 7, 120 56 Praha 2, Tel.: 227 010 460
České Budějovice ředitel Ing. Jiří Chmel Rudolfovská 80, 370 13 České Budějovice, Tel.: 387 693 321
Ústí n. Labem ředitel Ing. Karel Sekáč Masarykova 19/275, 400 03 Ústí nad Labem, Tel.: 475 651 151
Hradec Králové ředitel Ing. Petr Buchal Ulrichovo nám. 810, 500 02 Hradec Králové, Tel.: 495 070 301
Brno ředitel Ing. Alois Jakl Kotlářská 53, 602 00 Brno, Tel.: 541 428 012
Olomouc ředitel Ing. Lubomír Faltýnek Blanická 1, 772 00 Olomouc, Tel.: 585 526 511
Opava ředitel Ing. Pavel Jaroš Horní nám. 2, 746 57 Opava, Tel.: 553 696 135

Autor: Martin Severa, Tiskový mluvčí MZe, severam@mze.cz