Výzva k předkládání projektů do OP RVMZ

05.02.2009: Příjem žádostí o finanční pomoc je určen pro podopatření 2.1.4. Rozvoj venkova (podopatření typu LEADER+) v rámci Operačního programu Rozvoj venkova a multifunkční zemědělství (OP RVMZ).

Termín a místo podání

Žadatelé mohou předkládat své žádosti od 11. října 2004 do 5. listopadu 2004 do 12 hodin, a to na projekty pro přijetí integrovaných územních strategií rozvoje venkova pilotního charakteru, jenž jsou připraveny Místními akčními skupinami na centrálním pracovišti Státního zemědělského intervenčního fondu     v Praze.

Na projekty v rámci investičního záměru c) 2. skupina - osvojování schopností mohou žadatelé předkládat své žádosti od 24. listopadu 2004 do 21. prosince 2004 do 12 hodin na sedmi regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu v Praze, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Ústí nad Labem, Olomouci a Opavě.

Podrobné informace

Podrobnosti týkající se podopatření 2.1.4. naleznete v Pravidlech pro poskytování dotací ze státního rozpočtu v rámci programu LEADER ČR    .
 

Odkazy