Dokumenty

 

11. února 2009: V této sekci naleznete dva základní programové dokumenty programu SROP. Jedná se především o Programový dokument SROP, který je platný pro celé období 2004-2008. Jeho druhá verze (č. 0.2), která je platná od 21.12 ...

5. února 2009: V této sekci naleznete výroční zprávy programu SROP. Nově byla přidána závěrečná zpráva.

17. února 2009: Grafické schéma znázorňuje, jak na sebe navazují dokumenty pro využívání fondů EU.

17. února 2009: Řídící orgán SROP zveřejnil Příručku pro žadatele v rámci 7. a 8. kola výzvy pro příjem regionálních individuálních projektů do programu SROP.

4. března 2009: Každý úspěšný projekt má za povinnost řídit se pravidly publicity a pro potřeby správného využívání loga programu SROP slouží grafický manuál určující podmínky použití a způsoby provedení loga SROP.

4. března 2009: Pod tímto odkazem najdete dokumenty z nejrůznějších zdrojů, které více či méně navazují na Společný regionální operační program.

5. března 2009: V této sekci můžete nalézt brožurky a doprovodné publikace týkající se SROPu.

5. března 2009: Výňatek z legislativních dokumentů Evropské unie, které závazně vymezují rámec programu SROP.

5. března 2009: V tomto článku naleznete dokumenty, které jsou základními podklady postupu při vydávání vyjádření příslušného úřadu ohledně posuzování vlivů na životní prostředí projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU ...

5. března 2009: Na této stránce naleznete různé metodiky a instruktážní kuchařky, které by Vám měly pomoci se zorientovat například v problematice ekonomického hodnocení projektu, tvorbě logického rámce apod. Většina těchto metodik ...

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven