Grantová schémata

Grantové schéma je formou "skupinového projektu", který v sobě zahrnuje množství akcí (projektů v rámci tohoto grantového schématu). Samotné grantové schéma je projekt, který předkládá konečný příjemce, kterým je ve SROP kraj (vyjma 4.2.1., kde je konečným příjemcem MMR). Konečnými uživateli (předkladateli akcí do GS) jsou podnikatelé, ale i veřejné orgány a neziskové organizace.