Konference "Výsledky SROP v regionech"

Konference "Výsledky SROP v regionech"
 
Řídicí orgán SROP, ve spolupráci s jednotlivými krajskými úřady a Centrem pro regionální rozvoj ČR, pořádá v měsících září a říjen sérii konferencí představující výsledky, kterých bylo dosaženo v jednotlivých regionech soudržnosti v rámci Společného regionálního operačního programu.
Součástí programu, kromě vyhodnocení SROP, zazní na konferencích důležité informace pro příjemce v době udržitelnosti projektů a taktéž nástin aktuálních možnosti čerpání v regionu v Regionálních operačních programech a Integrovaném operačním programu.

Harmonogram konferencí:
REGION NUTS II MÍSTO KONÁNÍ TERMÍN
STŘEDNÍ ČECHY KÚ Středočeského kraje
Zborovská 11
Praha 5
 1. 9. 2009
SEVEROZÁPAD KÚ Ústeckého kraje
Velká hradební 3118/48
Ústí nad Labem
15. 9. 2009
SEVEROVÝCHOD KÚ Královéhradeckého kraje
Pivovarské náměstí 1245
Hradec Králové
24. 9. 2009
JIHOZÁPAD KÚ Jihočeského kraje
U Zimního stadiopnu 1952/2
České Budějovice
29. 9. 2009
JIHOVÝCHOD KÚ kraje Vysočina
Žižkova 57
Jihlava
 6. 10. 2009
MORAVSKOSLEZSKO KÚ Moravskoslezského kraje
28. října 117
Ostrava
12. 10. 2009
STŘEDNÍ MORAVA KÚ Zlínského kraje
Třída Tomáše Bati 21
Zlín
22. 10. 2009
Na každou z konferencí se můžete přihlásit na adrese srop_jpd2@crr.cz 

Soubory ke stažení