Pro příjemce

 

5. března 2009: Koneční příjemci si v tomto článku mohou stáhnout formulář pro oznámení o změnách v projektu. Vyplněný formulář následně doručí zprostředkujícímu subjektu.

5. března 2009: Přinášíme správný postup při podávání stížností v porgramu SROP.

5. března 2009: Metodické listy monitorovacích indikátorů - definice monitorovacích indikátorů stanovených pro program SROP na úrovni priorit, opatření a podopatření.

5. března 2009: Zde naleznete aktualizovaný návod pro vyplňování formulářů ISPROFIN. Tento dokument je společný pro SROP, JPD 2 a Interreg IIIA a má žadatelům usnadnit vyplňování formulářů ISPROFIN v rámci strukturálních fondů.

5. března 2009: Na této stránce naleznete Příručku pro příjemce, která je důležitým materiálem a vodítkem každého úspěšného žadatele.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven