Pro žadatele

Při přípravě projektu k předložení do programu SROP je pro žadatele nejdůležitějším dokumentem Příručka pro žadatele, která jej informuje o všech nezbytných náležitostech žádosti a podmínek, za jakých může z programu žádat. Druhým nezbytným nástrojem žadatele je elektronická žádost - Elza, do které vyplňuje žadatel samotnou žádost, a která jej v nápovědě provádí vyplňováním jednotlivých položek žádosti.

Vážený žadateli,

dostává se Vám do rukou Příručka pro žadatele Společného regionálního operačního programu. Příručka pro žadatele, kterou vypracoval odborný tým řídícího orgánu SROP, je podrobným návodem, jak dosáhnout na dotace z evropských strukturálních fondů a zrealizovat projekt v některé ze čtyř priorit tohoto programu.

Příručka pro žadatele Vám pomůže získat potřebné informace o tom, co se skrývá pod názvem Společný regionální operační program, kam se obrátit o radu, jak si poradit s žádostí, kterak sestavit finanční rozpočet projektu a nakonec, jak nejlépe uspět. Dozvíte se, co to vlastně znamená indikátor, kolik prostředků se skrývá pod balíkem strukturálních fondů, jak si uložit vyplněnou elektronickou žádost a čeho se při sestavování projektu vyvarovat.

Žadatele se zkušeností z prvních kol nijak nepřekvapí, naopak najdou v ní ubezpečení o tom, že cesta ke kvalitnímu předložení je cestou sice rázovitou, v tomto případě však dobře osvětlenou.

"Evropa" pro nás připravila škálu možností, jak posílit ekonomiku regionu, jak nastartovat rozvoj, jak si udržet trvalé hodnoty, jak přilákat "mozky" do všech odlehlých koutů země, jak zúročit úsilí, jak realizovat své plány. Teď jste součástí Evropy i Vy, využijte proto svých kvalit a možností, které strukturální fondy nabízí a realizujte své projekty. Pomocí Příručky pro žadatele programu SROP celý ten proces bez problémů zvládnete!