Události

 

12. června 2009: Ukončování programů, kontroly a řízení udržitelnosti projektů v době finanční krize. To byla hlavní témata 12. zasedání Monitorovacích výborů SROP a JPD 2.

5. února 2009: Oddělení grantových programů Odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu kraje Vysočina pořádá závěrečnou konferenci grantového schématu Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004—2006, Opatření 3.2 Společného ...

5. února 2009: Poslední termíny přijetí a uveřejnění informací z formulářů dle zákona č. 40/2004 Sb., v platném znění a přechod na nové formuláře určené k uveřejnění dle zákona č. 137/2006 Sb. a zákona č. 139/2006 Sb.

5. února 2009: Aktuální seznam vyhlášených výzev k předkládání projektů v souladu se Společným regionálním operačním programem.

Odebírat aktualizace stránky

Odběr nenastaven