Rámec podpory Společenství

Rámec podpory Společenství 2004—2006

Rámec podpory Společenství (RPS) je dokument, který schvaluje Evropská komise po dohodě s příslušným státem na základě předloženého Národního rozvojového plánu. RPS je řízen Řídícím orgánem Rámce podpory společenství, který zajišťuje koordinaci veškeré pomoci z fondů EU v České republice.

RPS jako zastřešující instituce pro OPŘídicí orgán Rámce podpory Společenství

Řídicí orgán RPS nese celkovou odpovědnost za účinnost, správnost řízení a provádění pomoci poskytované ze strukturálních fondů České republice. Je odpovědný za věcnou koordinaci pomoci v rámci strukturální politiky EU a rovněž za komunikaci s Evropskou komisí.

Řídicím orgánem RPS je Ministerstvo pro místní rozvoj ČR - Odbor Rámce podpory Společenství. Je rovněž gestorem vyjednávání o reformě politiky soudržnosti v příštím programovém období 2007—2013 a hlavním koordinátorem tvorby programových dokumentů.

V systému implementace pomoci ze strukturálních fondů má roli zastřešujícího orgánu, jehož posláním je zabezpečovat celkovou koordinaci řízení všech operačních programů. Nezbytné je proto zajištění efektivní komunikace s řídicími orgány jednotlivých operačních programů, včetně koordinace při vypracování manuálů (směrnic) k provádění jejich funkcí a zajištění příslušných školení.

Řídící orgán RPS měl také za úkolv vytvořit Národní rozvojový plán a     Rámec podpory Společenství [PDF, 2.09MB]. Po vytvoření RPS musel zajistit jeho schválení Evropskou komisí.

Související články