ABCap pomohl připravit projekty za více než půl miliardy eur

13.04.2009: Projekt ABCap, financovaný z programu Phare, pomohl během jednoho roku k přípravě více než 260 projektů a grantových schémat, které mají celkovou hodnotu přes půl miliardy eur. Konzultacemi, školením předkladatelů jednotlivých projektů i vydáním speciálního manuálu navíc ABCap výrazně pomohl k připravenosti regionů čerpat prostředky i v dalším období.

Ukončení ABCap

Pomocí ABCap, jehož působení bude ukončeno 15. října 2004, bylo celkově podpořeno 266 projektů a grantových schémat. Jejich celkový potenciál dosahuje více než půl miliardy eur. Z těchto projektů je nyní 107 v závěrečné fázi, kdy se již rozhoduje o čerpání peněz ze strukturálních fondů EU. "V třech čtvrtinách se jedná o veřejné prostředky EU, 25 procent tvoří česká spoluúčast," poznamenal dnes na tiskové konferenci Colm McClemens, jenž je zodpovědný za realizaci projektu ABCap. Zároveň dodal, že za svého působení v osmi zemích, které spolu s ČR v květnu přistoupily do Evropské unie, v ČR zaznamenal zatím největší ohlas na pomoc týmu ABCap a i velkou úspěšnost jednotlivých projektů ze strany jejich předkladatelů.

Rámec projektu ABCap

Zahraniční i tuzemští specialisté pomocí projektu ABCap svými radami a konzultacemi pomáhali více než rok s přípravou projektů operačního programu Rozvoj lidských zdrojů (spadá pod Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) a operačního programu Rozvoj průmyslu a podnikání (Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR). ABCap pomohl také výrazně k přípravě projektů Společného regionálního operačního programu (SROP), spadajícího pod Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. "Považuji ABCap za jeden z nejlepších neinvestičních projektů, které byly v tuzemsku realizovány," uvedla Hana Martinovská z pražského zastoupení Evropské komise.

Vrchní ředitel sekce Rámce podpory Společenství a Fondu soudržnosti MMR Arnošt Marks na tiskové konferenci řekl, že ABCap výrazně pomohl nejenom k přípravě zmíněných projektů, ale jeho působení bude mít vliv i do budoucna. "Za sumu zhruba šedesáti milionů korun, čerpaných pro tento projekt z programu Phare, jsme získali řadu postupů a doporučení, která budou jistě užitečná i pro další období čerpání peněz z fondů EU," sdělil přítomným Marks. Jeho slova podpořila i vrchní ředitelka sekce Regionální politiky MMR Věra Jourová. "ABCap nakypřil půdu pro dostatek kvalitních projektů ve všech regionech. Nešlo o žádné rozdávání ryb, ale o učení, jak je chytat," vyjádřila se obrazně Jourová.

Nepopiratelný úspěch projektu ABCap tak rozehnal původní obavy, že v ČR nebude v prvních měsících po vstupu do EU dostatek kvalitních projektů, které by mohly na zdroje z evropských fondů dosáhnout. "Měli jsme značné obavy, ale musím říci, že právě v tomto byl obrovský pokrok," uvedl Colm McClemens za projekt ABCap. Vedle konzultací, vydání manuálu a dalších činností bylo dalším ze způsobů, jak napomoci vzniku dobře připravených projektů, také školení takzvaných partnerů pro projekty. Speciální tréninkový program připravil kvalifikované odborníky kteří se i v budoucnu mohou podílet na zpracování nebo administraci jednotlivých projektů.

Na včerejším slavnostním ceremoniálu v Kaiserštějnském paláci na Malostranském náměstí v Praze speciální certifikát nakonec obdrželo 92 ze 107 účastníků tohoto školícího programu. "I toto je bezesporu příslibem do budoucna," uzavřel Colm McClemens.