Audit připravenosti na čerpání prostředků strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

13.04.2009: Ministerstvo financí zveřejnilo 2. prosince 2004 závěrečné zprávy auditu připravenosti České republiky na čerpání prostředků ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Ve všech institucích, které se v ČR podílejí na čerpání pomoci ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti, probíhal od ledna letošního roku, na základě požadavku Ministerstva financí, externí audit připravenosti na příjem této pomoci. Tento projekt byl plně financován z prostředků EU.

Více informací

Shrnutí výsledků auditu připravenosti a texty závěrečných zpráv pro jednotlivé auditované instituce jsou k dispozici na stránkách Ministerstva financí    .