Dokumenty k pomoci z fondů EU slavnostně podepsány

13.04.2009: Dne 23. června 2004 v Bruselu komisař pro regionální politiku Jacques Barrot a velvyslanec ČR při EU Jan Kohout slavnostně podepsali Rámec podpory Společenství a Jednotný programový dokument pro Prahu Cíl 2.

Tyto dokumenty jsou základní strategií pro podporu rozvoje ČR ze strukturálních fondů EU v oblastech Cílů 1 a 2. Podpisová ceremonie je završením formálního schválení dokumentů kolegiem Evropské komise. Podmínkou pro formální schválení byl vstup ČR do Evropské unie. Podpora z fondů EU se na základě těchto dokumentů v ČR již realizuje.

Více informací