Harmonogram vyjednávání mezi ČR a EK

13.04.2009: Vyjednávání o konečné podobě Rámce podpory Společenství byl soustavný proces, který lze rozdělit do několika časových milníků.

Harmonogram jednání

  • duben 2003: připomínky různých DG k NRP
  • květen 2003: DG Regio sestavilo negociační mandát k NRP
  • červen 2003: EK poskytla negociační mandát k NRP
  • červenec 2003: jednání negociačního týmu NRP/RPS
  • červenec - září 2003: technické konzultace s EK
  • srpen 2003: předložení upraveného návrhu RPS EK
  • září 2003: druhé kolo negociací RPS a finalizace dokumentu
  • podzim 2003: uzavření negociací RPS, zahájení vyjednávání o OP
  • přelom 2003/2004: ukončení vyjednávání