Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Rámec podpory Společenství > Akce > Konference Příležitosti a ohrožení firem ...

Konference Příležitosti a ohrožení firem v EU

13.04.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj je partnerem konference pořádané Svazem průmyslu a dopravy ČR a Institutem Svazu průmyslu ČR v rámci projektu EURO 3000. Konference proběhne pod záštitou předsedy vlády ČR Vladimíra Špidly.

Konference, která se uskuteční 4.-5. května 2004, v Hotelu Ambassador - Zlatá Husa v Praze, je určena především pro topmanagement firem, firemní specialisty a představitele veřejné správy. Jejím cílem je za účasti špičkových expertů prodiskutovat formou panelových diskusí vybraná témata, která se přímo dotýkají našich firem, jenž vstupují na jednotný evropský trh.

Témata konference:

 • Cla EU a podpora exportu;
 • České šance na veřejných zakázkách v EU;
 • DPH - riziko nové úpravy dodávek zboží a služeb v EU;
 • Podpora podnikání a formy kofinancování projektů v rámci pomoci z EU;
 • Právo obchodních společností po vstupu do EU - kapitálové společnosti;
 • Co přinese euronovela zákona o ochraně hospodářské soutěže? - účinnost od 1. května 2004;
 • Emise skleníkových plynů - praktické dopady Národního alokačního plánu na podnikovou sféru;
 • Odpovědnost českých výrobců za bezpečnost výrobků v EU.

Na konferenci vystoupí:

 • Stanislav Kázecký, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR;
 • Milan Urban, ministr, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR;
 • Josef Bednář, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže;
 • Yvona Legierská, náměstkyně ministra, Ministerstvo financí ČR;
 • Miroslav Somol, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR;
 • Pavel Prior, předseda správní rady Institutu Svazu průmyslu ČR;
 • Martin Pecina, náměstek ministra, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR;
 • Martin Jahn, generální ředitel CzechInvestu;
 • Ivana Jirásková, náměstkyně ministra, Ministerstvo životního prostředí ČR;
 • Arnošt Marks, vrchní ředitel sekce Rámce podpory Společenství a Fondu soudržnosti, Ministerstvo pro místní rozvoj.