Ministerstva a podnikatelé budou řešit problém strukturálních fondů

14.04.2009: Prostor pro zapojení podnikatelské sféry do tvorby nových operačních programů EU poskytne 15. listopadu pražská konference "Strukturální fondy dnes a zítra", kterou pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj. Její aktivní účastníci budou diskutovat o zkušenostech s programy podpor v tomto programovacím období i o zaměření intervencí v programovacím období 2007-2013. Cílem setkání bude usnadnění komunikace zástupců podnikatelského sektoru, potencionálních žadatelů a zainteresované veřejnosti.

Přípravou na listopadovou konferenci bylo setkání podnikatelů, profesních svazů, asociací a hospodářské komory s úředníky státní správy 19. října v Praze. "Smyslem již realizovaného workshopu i plánované konference je nastartování diskuse, která by vyústila ve formulaci výstupů, požadavků a doporučení státní správě. Ministerstva by naše připomínky zohlednila při tvorbě Národního rozvojového plánu na programovací období 2007-2013," vysvětlil možnosti spolupráce Zdeněk Liška, generální ředitel Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Potřebu státní správy naslouchat podnikatelům potvrdil ředitel Odboru Rámce podpory Společenství MMR Arnošt Marks. "Jsem rád, že se našel někdo, kdo se současnou situaci snaží změnit. V našem zájmu je dostat připomínky k novým operačním programům na co možná nejvyšší úroveň," řekl na setkání.

Naplnění cílů projektu, konkrétně zjištění a formulace stanoviska zaměstnavatelů a podnikatelů k současnému nastavení programů fondů EU v ČR a vyjasnění potřeb vymezené cílové skupiny na změny implementace programů podpory, by mělo napomoci také nově zřízené on-line diskusní fórum. "Pro podnikatelskou veřejnost otevírám diskusní fórum, kde lze podávat i konkrétní návrhy a doporučení k tvorbě operačních programů. Smyslem je taková podoba operačních programů, která by zvýšila schopnost českých firem čerpat podporu z fondů EU," informoval Pavel Štorkán ze spolupořádajícího Institutu Svazu průmyslu ČR    

Diskusní fórum pro účastníky setkání bude dostupné na adrese www.infoklub.cz v uzavřené sekci. "Možnost diskutovat se však neomezuje jen na účastníky workshopu. Zapojit se může každý podnikatelský subjekt, pokud se obrátí na svůj profesní svaz, asociaci či komoru, která se setkání účastnila," dodává Štorkán.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor vnějších vztahů