On-line průzkum o fondech a programech Evropské unie

14.04.2009: Jsou Vám známé pojmy jako strukturální fondy, Phare, Leonardo, TACIS nebo e-TEN? Zajímá se Vaše firma o finanční zdroje z Evropské unie? Podělte se s námi o své zkušenosti a názory na fondy a programy Evropské unie v rámci on-line průzkumu na toto téma!

Informace o průzkumu

Vstup České republiky do Evropské unie otevřel další možnosti pro zapojení českých firem do fondů a programů financovaných Evropskou unií. Firmy měly sice již dříve možnost účastnit se v omezené míře některých unijních programů, ale "stavidla" se plně otevřela až po vstupu ČR do EU. Podstatnou část projektových financí z EU přináší strukturální fondy, které spravují příslušná ministerstva, ale nemělo by se zapomínat na tzv. komunitární programy, jež jsou spravované centrálně, povětšinou Evropskou komisí v Bruselu.

Pro zájemce o průzkum

Díky Vaší spolupráci získáme poznatky, které povedou ke kvalitnějšímu poznání současné situace a názorů podnikatelské sféry na fondy a programy Evropské unie. Výsledky průzkumu poslouží i k lobbingu za vylepšení těchto programů a přijetí kroků na podporu firem v této oblasti. Účastníky průzkumu odměníme zasláním ukázky Monitoringu fondů a programů EU připravovaným CEBRE za aktuální měsíc.
Všechny údaje jsou anonymní a jejich zneužití je vyloučeno.

Děkujeme za spolupráci a přejeme hodně úspěchů ve Vašem podnikání!

Ing. Blanka Jakubcová
ředitelka CEBRE

Průzkum organizuje CEBRE     - Česká podnikatelská reprezentace při EU ve spolupráci s portálem pro podnikání a export BusinessInfo    . Mediálním partnerem průzkumu je www.euractiv.cz    .