Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Rámec podpory Společenství > Akce > Pozvánka: Strategie hospodářského růstu ...

Pozvánka: Strategie hospodářského růstu ČR a její vliv na životní prostředí

14.04.2009: Úřad vlády ČR, kabinet místopředsedy vlády pro ekonomiku, Regionální environmentální centrum Česká republika a Centrum pro komunitní práci střední Čechy si Vás dovolují pozvat na Úvodní pracovní kulatý stůl na téma "Strategie hospodářského růstu ČR a její vliv na životní prostředí".

Kulatý stůl je určen především pro zástupce veřejné správy, akademických institucí, nevládních organizací, podnikatelské sféry a další zainteresovanou veřejnost věnující se problematice hospodářského rozvoje a životního prostředí.

Termín a místo konání

Úterý 16. srpna 2005 od 14:00 hodin, v Hrzánském paláci, Loretánská 177/9, Praha 1.

Svoji účast na úvodním pracovním kulatém stole prosím potvrďte na výše uvedené emailové adresy.

Kontakt

Podrobnější informace a další údaje o průběhu zpracovávání SEA SHR získáte na internetových stránkách www.cpkp.cz     nebo se obracejte na kontaktní osoby: