Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Rámec podpory Společenství > Akce > Přípravné zasedání Monitorovacího výboru ...

Přípravné zasedání Monitorovacího výboru Rámce podpory Společenství

13.04.2009: V pondělí 5. dubna poprvé zasedl ke společnému jednání Monitorovací výbor Rámce podpory Společenství (MV RPS).

Základními úkoly Monitorovacího výboru jsou monitorování a hodnocení realizace Rámce podpory Společenství, kontrola efektivního vynakládání finančních prostředků a správnosti realizace programů a projektů podporovaných ze strukturálních fondů Společenství.

Na tomto zasedání se projednával především Statut (působnost a práva) a Jednací řád MV RPS. 1. náměstek ministra pro místní rozvoj (MMR je Řídícím orgánem Rámce podpory Společenství) Mgr. Ivo Hartmann, MBA, jako předseda Monitorovacího výboru zahájil jednání a uvítal všechny zúčastněné reprezentanty veřejné správy - ministerstev, krajů a obcí - a partnerů z podnikatelského a neziskového sektoru. Evropskou komisi zastupoval na jednání Výboru Colin Wolfe.

Své připomínky z Úřadu vlády prezentovala ředitelka odboru poradců JUDr. Jarmila Škvrnová, za Ministerstvo financí Ing. Jan Gregor, ředitel odboru Národního fondu, který je pověřen funkcí platebního orgánu.

Vrchní ředitel sekce Rámce Rámce podpory Společenství a Fondu soudržnosti, Mgr. Arnošt Marks, Ph.D., informoval o Rámci podpory Společenství, průběhu jeho negociací, stavu přípravy na zahájení realizace operačních programů a o Třetí zprávě o hospodářské a sociální soudržnosti. První řádné zasedání Monitorovacího výboru proběhne na počátku května 2004.