Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Rámec podpory Společenství > Akce > Seminář Hodnocení strategií místního rozvoje

Seminář Hodnocení strategií místního rozvoje

14.04.2009: Seminář organizuje OECD LEED Trento Centre for local development. Záměrem tohoto setkání je šíření informací o nástrojích a přístupech k vyhodnocování strategií a projektů místního rozvoje a o významu a využití evaluací pro definování těchto strategií.

Cíl semináře

Jednou z hlavních překážek většího a kvalitnějšího hodnocení místního rozvoje jsou nedostatečné kapacity na pochopení cílů a metodiky hodnocení u místních odborníků v oblasti rozvoje. Bez této kapacity není možné očekávat vznik poptávky po kvalitním vyhodnocování a tím i impuls pro širší využívání evaluací zejména na místní úrovni. Toto je také jeden z hlavních závěrů mezinárodní konference o evaluaci, kterou uskutečnil LEED Program ve Vídni v roce 2002.

Jednodenní seminář v Praze si klade za cíl prodiskutovat tato témata se specifickým zaměřením na současnou situaci v oblasti definování a rozvoje strategií místního rozvoje v České republice. Cíle, které seminář bude sledovat:

  • zprostředkování informací o optimálních přístupech k evaluaci, které se dají aplikovat na místní rozvojové strategie v České republice;
  • prezentace zkušeností z vyspělých členských zemí OECD, prodiskutování možnosti použití úspěšných přístupů v těchto zemích na české podmínky;
  • prodiskutovat konkrétní strategie aplikované na území České republiky prostřednictvím aktivní účasti přítomných zahraničních expertů a podnítit diskusi o skutečných překážkách při uplatňování vyhodnocování, které stojí před dotčenými aktéry místního rozvoje v České republice;
  • nalézt a doporučit způsob jak docílit toho, aby se vyhodnocování stalo nedílnou součástí rozvojových strategií v České republice.

Termín a místo konání

  • Termín konání: 22. listopadu 2005
  • Místo: Hotel Olympik, Praha
  • Termín pro podání přihlášek: 17. lsitopadu 2005

Další informace

Výběr účastníků z místních správních subjektů a agentur bude uskutečněný na základě jejich žádostí. Prosíme zájemce, aby zaslali svůj životopis, přihlášku, dotazník a kompletně vyplněný formulář případové studie na e-mailové adresy: tina.bielawska@oecd.org; ascluc@mmr.cz

Seminář je součástí aktivit Evaluation Unit při OECD LEED Trento centr. Cílem této aktivity je rozvoj používání evaluačních strategií místního rozvoje, které podporují podnikání, malé a střední podniky, lokální zaměstnanost, místní soudržnost a tzv. "good governance".

Kontakt

Pro další informace kontaktujte:

Ivanu Studenou
E-mail: Ivana.Studena@oecd.org