Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Rámec podpory Společenství > Akce > Seminář Národní rozvojový plán ČR pro ...

Seminář Národní rozvojový plán ČR pro programové období 2007-2013 a posouzení jeho vlivů na životní

14.04.2009: Regionální environmentální centrum Česká republika, Centrum pro komunitní práci střední Čechy a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR si Vás dovolují pozvat na úvodní veřejný seminář "Národní rozvojový plán ČR pro programové období 2007-2013 a posouzení jeho vlivů na životní prostředí (SEA)".

Úvodní veřejný seminář je určen především pro zástupce státní správy a veřejné správy, akademické instituce, nevládní organizace, zástupce podnikatelské sféry a další zainteresovanou veřejnost.

Termín a místo konání

Čtvrtek 11. srpna 2005 od 15. 30 hodin, v budově Vysoké školy ekonomické, nám. W. Churchilla 4, Praha.

Pozvánka ke stažení

  • Pozvánka a program

Svoji účast na úvodním veřejném semináři prosím potvrďte na níže uvedené emailové adresy.

Základní informace k SEA NRP

Národní rozvojový plán ČR pro programové období 2007-2013 (dále jen "NRP") je hlavní dokument pro čerpání finanční podpory ze strukturálních fondů EU. Součástí NRP je i Národní strategický referenční rámec (dále jen "NSRR"). Za přípravu NRP je odpovědné Ministerstvo pro místní rozvoj, Odbor Rámce podpory Společenství, příslušným úřadem pro posuzování je Ministerstvo životního prostředí, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a IPPC.

NRP zpracovává pro MMR konsorcium v čele s VŠE a zastoupením VŠB-TU Ostrava, KMPG a MEPCO, vedené doc. René Wokounem.

Zpracovatelem posouzení vlivů NRP na životní prostředí (SEA NRP) je tým expertů koordinovaný Regionálním environmentálním centrem ČR. Hlavním cílem SEA NRP je vyhodnocení NRP z hlediska jeho vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví a určení podmínek implementace NRP v souladu s požadavky zákona 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů.

Informační zdroje

Všechny relevantní dokumenty, výstupy a pozvánky na veřejná projednávání SEA NRP jsou průběžně zveřejňovány na webových stránkách www.reccr.cz.

Ministerstvo životního prostředí dle požadavků zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje jednotlivé dokumenty v průběhu procesu SEA NRP v Informačním systému SEA na adrese www.ceu.cz/EIA/SEA    .

Kontakt

Podrobnější informace a další údaje o průběhu zpracovávání SEA NRP získáte na internetových stránkách www.reccr.cz nebo se obracejte na kontaktní osoby:

Pro účely komunikace s veřejností byla zřízena emailová konference sea.nrp@reccr.cz, kam se lze přihlásit a získávat tak průběžné informace o procesu SEA NRP a diskutovat nad projednávanou problematikou a především zasílat na tuto emailovou adresu připomínky.