Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Rámec podpory Společenství > Akce > Seminář Zapojení NNO do příprav NRP 2007 ...

Seminář Zapojení NNO do příprav NRP 2007-2013

14.04.2009: Dne 8. září se koná pracovní seminář věnovaný zapojení nestátních neziskových organizací do přípravy Národního rozvojového plánu (NRP) 2007-2013.

Součástí semináře bude moderovaná diskuse v pracovních skupinách, vytvořených podle prioritních oblastí politiky hospodářské a socialní soudržnosti pro období let 2007-2013 (podnikání, lidské zdroje, inovace a znalostní ekonomika, dostupnost a infrastruktura, řeseni regionalních disparit). Diskutovány budou především prioritní osy NRP. V následujících týdnech bude na seminář navazovat série veřejných projednání ve všech krajích České republiky.

Připomínky je možné taktéž zasílat elektronicky na zvlaštní emailovou adresu: nrp_pripominky@cpkp.cz. Zároveň je možné zapojit se do odborných emailových konferencí či se přihlásit na pravidelný odběr informací. Potřebné informace jsou také průběžně k dispozici na internetových stránkách www.cpkp.cz/regiony     a www.asociacenno.cz/regiony    .

Kontakt

V případě zájmu Vám informace ochotně poskytnou:

Miroslav Parvonič, CpKP střední Čechy
Na Václavce 46, 150 00 Praha 5
E-mail: miroslav.parvonic@cpkp.cz
Tel.: +420 251 560 776

Manažerkou informační kampaně je:

Ing. Markéta Novotná, Asociace NNO
Senovážné nám. 24, 110 00 Praha 1
E-mail: marketa.novotna@asociacenno.cz
Tel.: +420 603 303 507

Svoji účast potvrdtě prostřednictvím e-mailu na adresu: miroslav.parvonic@cpkp.cz.

Zdroj: Zpráva CpKP a Asociace NNO