Jste zde: Úvodní strana > ... > Fondy EU v ČR > Předchozí programová období > Programové období 2004-2006 > Rámec podpory Společenství > Akce > Tisková zpráva: Ministerstvo pro místní ...

Tisková zpráva: Ministerstvo pro místní rozvoj naslouchá podnikatelům

14.04.2009: Do pěti diskusních fór na webu www.infoklub.cz se přenesly úvahy o nových operačních programech EU, jejichž tvorbu koordinuje Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (dále jen MMR). Od konce října se tu scházeli připomínky, podněty a návrhy podnikatelů s cílem zobecnit zkušenost z dosavadního čerpání podpory EU a zefektivnit její využívání v dalším programovém období 2007-2013. Závěry z diskusí se stanou podkladem pro jednání pražské konference "Strukturální fondy dnes a zítra", pořádané 15. listopadu 2005 Odborem Rámce podpory Společenství, MMR.

"Podnikatelský sektor hraje důležitou roli při rozvoji regionů. Je proto důležité otevřít dialog, který bude podnětem při přípravě na nové programovací období čerpání finančních prostředků ze zdrojů EU," uvedl k celému projektu ministr Radko Martínek, který konferenci Strukturální fondy dnes a zítra zaštiťuje.

Další informace o konferenci

"Smyslem konference je nastartovat dialog mezi MMR, podnikateli a všemi zainteresovanými subjekty," dodal Arnošt Marks, ředitel Odboru Rámce podpory Společenství MMR. "Názory podnikatelů a jejich praktické zkušenosti z čerpání fondů z EU jsou pro nás důležité. V našem zájmu je získat konstruktivní připomínky k novým operačním programům," dodává Marks.

Konferenci "Strukturální fondy dnes a zítra" pořádá MMR pod záštitou ministra Radko Martínka 15. listopadu v hotelu Ambassador - Zlatá Husa na Václavském náměstí č. p. 5 - 7 v Praze. Konference se osobně zúčastní místopředseda vlády pro ekonomiku Martin Jahn, náměstek ministra pro místní rozvoj Jiří Patočka, náměstek ministra průmyslu a obchodu Martin Tlapa, náměstek ministra životního prostředí Tomáš Novotný a zástupce Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Kamil Rudolecký. Koordinátora celé akce, Institut Svazu průmyslu ČR, bude na konferenci zastupovat Pavel Štorkán.

Na plenární část konference naváže jednání v pěti paralelně probíhajících odborných sekcích. Průřezovým tématem, společným pro všechny sekce, bude "Vytváření podmínek a nástrojů pro růst konkurenceschopnosti firem v ČR". Briefing ke konferenci se uskuteční po skončení plenárního jednání od 11.30 hodin do 12.00 hodin.

Příprava konference

Přípravou na listopadovou konferenci bylo setkání podnikatelů a jejich profesních organizací s úředníky státní správy 19. října v Praze. Zde došlo k formulaci dílčích doporučení. Odtud se diskuse přenesla na stránky Infoklubu zřízeného Svazem průmyslu a dopravy ČR s cílem definovat oprávněné zájmy podnikatelů. Ke každému programovému bloku pak byla ustavena návrhová komise složená ze zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR, Hospodářské komory ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů či Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.


Zdroj: Tisková zpráva Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Odbor vnějších vztahů, e-mail: tiskove@mmr.cz.