Zpráva o schválení Rámce podpory Společenství

13.04.2009: Na konci minulého roku Evropská komise schválila Rámec podpory Společenství, základní dokument ČR pro čerpání pomoci ze Strukturálních fondů EU pro období 2004-2006.

Dne 18. prosince 2003 Evropská komise oficiálně potvrdila konečnou verzi programového dokumentu Rámec podpory Společenství, na jehož základě bude mít ČR možnost vyčerpat v prvních třech letech členství v EU až 1,454 miliardy €. Tato částka odpovídá alokaci zdrojů pro realizaci Cíle 1 regionální a strukturální politiky EU na zkrácené programové období 2004-2006.

Infromace k dokumentu Rámec podpory Společenství 2004-2006

Rámec podpory Společenství vymezuje strategii, priority a cíle, které mohou být od 1. ledna 2004 hrazeny ze spolufinancování Společenství za předpokladu, že místní projekty budou plně v souladu s legislativou Společenství v oblastech: regionální politiky, ochrany životního prostředí, zadávání veřejných zakázek a finanční řízení a kontrola.

Přijatá strategie bude implementována pomocí pěti operačních programů:

V rámci těchto alokací bude k dispozici částka 46 mil. € pro technickou pomoc (tj. prostředky vyčleněné pro řídící orgány Rámce podpory Společenství a operačních programů na financování řízení, realizaci, monitorování a kontrolu akcí spojených s implementací strukturálních fondů EU).

Kromě výše uvedených operačních programů bude mít ČR možnost čerpat dalších zhruba 1,1765 mld. € z rozpočtu EU v rámci ostatních strukturálních operací. Jedná se zejména o prostředky vyčleněné pro cíl 2 a 3 (71,3mil € resp. 58,8 mil €) regionální a strukturální politiky EU pro region soudržnosti Praha (na základě Jednotných programových dokumentů) a spolufinancování velkých projektů v oblasti životního prostředí a infrastruktury z Fondu soudržnosti (zhruba 945 mil €). ČR se bude rovněž účastnit na iniciativách Společenství INTERREG (68,7 mil €) a EQUAL (32,1 mil €).