Evaluace socioekonomického rozvoje - Metodická příručka

11.02.2009: Bude pomoc ze strukturálních fondů realizována účinně? Odpověď pomůže najít metodická příručka "Evaluace socioekonomického rozvoje" vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR.

Vznik příručky

Evaluační jednotka strukturálních fondů EU připravila vypracování metodické příručky, která by poskytla potřebné informace o evaluaci širokému okruhu čtenářů, a to od odborníků z příbuzných oborů až po širokou veřejnost. Publikace byla se svolením Evropské komise vytvořena podle předlohy, kterou koncem prvního pololetí uveřejnilo na internetových stránkách Generální ředitelství Evropské komise pro regionální politiku     pod názvem Evaluation, the Guide    . Z tohoto anglického originálu, včetně příloh (Sourcebooks    , Glossary) byl vytvořen výtah, který byl doplněn o informace z dalších zdrojů, včetně stručného popisu dosavadních evaluačních aktivit uskutečňování pomoci ze strukturálních fondů v ČR.

Evaluační jednotka věří, že uveřejněním publikace přispěje k vytvoření prostředí porozumění potřebného k provádění evaluace a v konečném důsledku i ke zvýšení účinnosti pomoci poskytované ze strukturálních fondů EU.

V elektronické formě je příručka k dispozici volně ke stažení na této adrese:

Soubory ke stažení