Evaluace střednědobého pokroku realizace Rámce podpory Společenství

10.02.2009: Výstup projektu "4/05 - Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS". Projekt probíhal v období květen 2005 až červen 2006.

Cíle projektu

Hlavním záměrem projektu "Evaluace střednědobého pokroku realizace RPS" bylo posoudit a vyhodnotit průběh realizace RPS, založené na syntéze výsledků evaluací realizace jednotlivých operačních programů (OP). V tomto kontextu sledovala evaluace tři hlavní cíle:

  • Posouzení a porovnání výkonnosti řízení programů vrámci RPS, tzn. zejména hodnocení funkčnosti a efektivnosti implementačních a monitorovacích systémů.
  • Hodnocení dosaženého finančního a věcného pokroku při realizaci RPS, tzn. především čerpání finančních prostředků a naplňování fyzických hodnot indikátorů na úrovni výstupů a výsledků RPS stanovených pro jednotlivé prioritní osy.
  • Hodnocení účinnosti realizace RPS, tzn. naplňování očekávaných cílů a výsledků na úrovni prioritních os a cílů horizontálních priorit.

Soubory ke stažení