Národní a evropské rozvojové programy - analytická studie

11.02.2009: Zmapování a vyhodnocení systému rozložení národních a evropských rozvojových programů v ČR.

Zaměření studie

Studie "Identifikace, analýza a zhodnocení rozložení rozvojových programů EU a českých rozvojových programů s cílem navrhnout koordinovanější a racionálnější systém" byla realizována také s ohledem na otázku zajištění spolufinancování evropských programů v příštím období a zefektivnění využití všech vynakládaných zdrojů.

Hlavním výstupem projektu jsou doporučení jednak pro změny a celkovou koordinaci zaměření a financování systému národních a evropských programů, jednak pro konkrétní úpravy ve zvolených intervenčních oblastech. Doporučení byla vytvořena na základě výsledků analýzy tematických překryvů a mezer v systému programů, které předcházelo důkladné mapování rozvojových programů v intervenčních oblastech Hospodářské a sociální soudržnosti.