Instrukce Uchovávání dokumentů

11.02.2009: Instrukce pro uchovávání dokumentů vznikajících při implementaci pomoci ze strukturálních fondů EU.

Instrukce vytváří doporučující rámec, který upravuje a sjednocuje pravidla pro nakládání se specifickou kategorií písemností u řídicích orgánů, zprostředkujících subjektů, konečných příjemců a uživatelů, Platebního orgánu a platebních jednotek.

Součástí instrukce je rovněž skartační plán pro jednotlivé typy dokumentů řazených dle původců.

Účel instrukce

Cílem instrukce je harmonizovat systém uchovávání dokumentů a dokladů vznikajících při implementaci pomoci ze strukturálních fondů EU, a to na úrovni všech subjektů zapojených do projektu.

Instrukce ke stažení

Instrukce - Uchovávání dokumentů (pdf - 914,47 KB)