Manuál horizontálních priorit Rámce podpory Společenství (1)

11.02.2009: Manuál představuje horizontální témata po věcné i legislativní stránce. Je metodickou pomůckou pro řídící orgány operačních programů, zprostředkující subjekty, příp. pro konečné příjemce/uživatele ve vztahu k dodržování a vykazování horizontálních principů v průběhu implementace strukturálních fondů.

Co jsou horizontální priority

Jako horizontální priority jsou označovány:

  • rovné příležitosti;
  • udržitelný rozvoj, dimenze životní prostředí;
  • vyvážený rozvoj regionů;
  • informační společnost.

Povinnost monitorovat první tři výše uvedené priority vyplývá České republice z nařízení Rady (ES) č. 1260/1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech a nařízení Komise (ES) č. 438/2001, k prováděcím předpisům v souvislosti se správními a kontrolními mechanismy strukturálních fondů (viz Nařízení 438/2001/EK z 2. 3. 2001, Příloha IV.).

"Informační společnost" je určena Evropskou Komisí jako klíčová priorita pro intervence strukturálních fondů v obecných zásadách pro programy v období 2000-2006 (Nařízení č. 344/ 1999/ EK).

Dokumenty ke stažení

Manuál horizontálních priorit Rámce podpory Společenství  (doc_ - 2,12 MB)

 

Související články

Horizontální priority