Metodický pokyn pro archivaci dokumentů v období 2007—2013

10.02.2009: Cílem tohoto metodického pokynu je sjednotit systém uchovávání dokumentů a dokladů vznikajících při implementaci pomoci ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti EU, a to na úrovni řídích orgánů, zprostředkujících subjektů a příjemců. Pokyn je svým obsahem zaměřen zejména na předarchivní fázi dokumentů.

Požadavky české legislativy na uchovávání dokumentů i dokladů a požadavky evropských právních předpisů na archivaci dokumentace vzešlé z realizace pomoci z evropských fondů jsou v mnoha směrech rozdílné, což může být příčinou nejednotné metodologie archivace.

Vytvoření jednotného metodického dokumentu pro uchovávání dokumentů a dokladů minimalizuje nebezpečí vzniku chyb a zároveň usnadňuje orientaci příjemců pomoci v této problematice. Tento dokument má doporučující charakter.

Dokument ke stažení

Metodický pokyn k archivaci dokumentů v období 2007—2013 (doc - 1,07 MB)

 

  Pondělí, 19. březen 2007, Martina Válová