Metodika Evropské komise pro zpracování analýzy nákladů a přínosů investičních projektů

12.02.2009: Nařízení EU, týkající se strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a nástroje ISPA, vyžadují provedení analýzy nákladů a přínosů u projektů s rozpočtem přesahujícím 50 mil. eur, 10 mil. eur, reps. 5 mil. eur.

Soubory ke stažení