Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti

12.02.2009: Oficiální dokument Ministerstva financí ČR - Platebního orgánu pro strukturální fondy a Fond soudržnosti.

Metodika finančních toků a kontroly strukturálních fondů a Fondu soudržnosti vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Soubory ke stažení