Metodika monitoringu strukturálních fondů na úrovni RPS

12.02.2009: Cílem Metodiky monitoringu je nastavit, spravovat a rozvíjet logické uspořádání monitorovacích aktivit z úrovně Řídicího orgánu Rámce podpory Společenství (ŘO RPS) směrem k řídicím orgánům jednotlivých operačních programů (ŘO OP).

Metodika je zpracována pro úroveň RPS, a proto neuvádí detaily vztahů od úrovně ŘO jednotlivých OP směrem ke zprostředkujícím subjektům (ZS) a konečným příjemcům/uživatelům (KP) pomoci a jejich projektům. Toto je uvedeno v metodikách jednotlivých ŘO OP.

Charakteristika "monitorování"

Monitoring je ve veřejném sektoru ČR novou profesní disciplínou, která je v síti správních orgánů a orgánů samosprávy zaváděna v intencích zvyklostí členských států EU, regulovaných příslušnými nařízeními Evropské komise (EK). Příručka je pilotní aplikací metodické podpory monitoringu první strukturální intervence EU v ČR (období 2004—2006).

Soubory ke stažení