Metodika komunikace fondů EU v období 2007—2013

10.02.2009: Metodické materiály k řádnému naplnění požadavků informování a publicity v letech 2007—2013 dle nové legislativy EU připravil pro řídicí orgány operačních programů národní koordinátor Rámec podpory Společenství (Odbor evropských fondů MMR).

Jedná se o dva navazující metodické materiály. První z nich analyzuje požadavky nové legislativy na zajištění informování a publicity realizace programů fondů EU v letech 2007—2013 a současně vymezuje povinnosti jednotlivých subjektů implementace v této oblasti.

Druhý materiál je spíše manuálem komunikačního úředníka pro vytvoření a řádnou realizaci Komunikačního plánu (KoP) operačního programu, kdy definuje náležitosti KoP a současně obsahuje katalog nejběžnějších komunikačních nástrojů a jejich stručnou charakterisitku.

Dokumenty ke stažení

Analýza legislativních požadavků na publicitu v letech 2007-13  (pdf - 3,46 MB)
Metodika tvorby Komunikačního plánu OP na léta 2007-13 (pdf - 1,76 MB)


Tento projekt byl spoufinancován z finančních prostředků SROP (opatření 5.2 Technická pomoc pro RPS).