Příručka řízení rizik

10.02.2009: Příručka řízení rizik byla zpracována v rámci projektu "Rámcové parametry nastavení modelu implementační struktury operačních programů v souladu s definicí Obecného nařízení ES pro programové období 2007—2013" Ministerstvem pro místní rozvoj ve spolupráci s externí poradenskou společností.

Příručka představuje pracovní podklad, který poskytuje řídicím orgánům operačních programů obecné vodítko pro nastavení systému řízení rizik.

Dokument ke stažení

Příručka řízení rizik (pdf - 779,89 KB)

 

Čtvrtek,  1. únor 2007