Zásady tvorby indikátorů pro monitoring a evaluaci v období 2007—2013

11.02.2009: Návod pro zpracovatele operačních programů a Národního strategického referenčního rámce pro využívání indikátorů při tvorbě programů, jejich monitorování a evaluaci, včetně praktických příkladů.

Dokument navazuje na: