Aktualizovaný Glosář základních pojmů

11.02.2009: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Odbor Rámce podpory Společenství, vydalo aktualizovaný Glosář základních pojmů politiky hospodářské a sociální soudržnosti.

Obsah publikace

Glosář obsahuje srozumitelný výklad nejběžnějších termínů užívaných při realizaci programů fondů EU, nechybí ani seznam zkratek, anglicko-český rejstřík pojmů a přehled základních internetových a dalších zdrojů informací. Glosář je primárně určen žadatelům o podporu z fondů EU ale i další zainteresované tj. širší veřejnosti. Publikace byla financována z prostředků technické pomoci RPS.

Publikace ke stažení

Fondy EU - Glosář základních pojmů  (pdf - 4,22 MB)